เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX) หากคุณยังคงเรียกดูเว็บไซต์ต่อ แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ โปรดดูนโยบายคุกกี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

  • กิจกรรมที่น่าไปชมและน่าไปทำ
  • พื้นที่ตอนกลางของจังหวัด

น้ำตกริวมอน

น้ำตกขนาดใหญ่ตระการตาที่ถูกกล่าวขานถึงตำนานงูยักษ์

น้ำตกแห่งนี้อยู่ที่เมืองนาสุคาราสุยามาชิทะคิ มีความกว้าง 65 เมตรและมีความสูง 20 เมตร อยู่ใกล้แม่น้ำเอกาวะ ช่วงกลางของน้ำตกจะมีบ่อน้ำ 2 บ่อที่เรียกว่า บ่อชาย และบ่อหญิง ซึ่งบ่อชายมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร บ่อหญิงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร เนื่องจากมีรถไฟสายJRคาราสุยามาวิ่งผ่านด้านหลังของน้ำตก รู้จักกันดีว่าเป็นจุดถ่ายรูปที่จะได้รูปน้ำตกและรถไฟในเวลาเดียวกัน  ข้างๆพิพิธภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านริวมอนมีทางเดินที่สามารถชมน้ำตกริวมอนได้อย่างใกล้ชิด

แผนที่ที่ตั้ง

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ โทชิงิ นาสุ คาราสุยามาชิทะคิ 414
หมายเลขโทรศัพท์ 0287-83-2765
เว็บไซต์ http://park18.wakwak.com/~omotenashi/
การเดินทาง เดินจากสถานึ JR ทะคิ ประมาณ 5 นาที
รหัสแผนที่ 222 212 065*21

Seasons in Tochigi