เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX) หากคุณยังคงเรียกดูเว็บไซต์ต่อ แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ โปรดดูนโยบายคุกกี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • พื้นที่ทางตะวันออกของจังหวัด

จุดพักรถมะชิโกะ

  • ช็อปปิง

เปิดจุดพักรถทั้ง 24 แห่งภายในจังหวัดโตชิงิ!

“จุดพักรถมะชิโกะ” ประกอบด้วย “มะชิโกะมาร์เช่” ที่เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตผลต่างๆ เช่น หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลผลิตทางการเกษตรสดใหม่ที่เติบโตบนผืนดินของเมืองมะชิโกะ “มะชิโกะโนะโกะฮัน” ที่เป็นสถานที่สำหรับรับประทานอาหารชุดซึ่งให้ทานได้ทานผักสดอร่อยของวันนั้นๆ “คอนเซียส” ซึ่งให้คำปรึกษาตั้งแต่การแนะนำการท่องเที่ยวไปจนถึงการย้ายมาอาศัยในเมืองมะชิโกะ นอกจากนี้ก็ยังมีทั้งการจัดแสดงแผนงานต่างๆ เวิร์คช็อป พื้นที่เปิดให้เช่าอีกด้วย โปรดตรวจเช็คได้จากเว็บไซต์ที่จะมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารเป็นระยะๆ

แผนที่ที่ตั้ง

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ มะชิโกะมาชินะกะซึซึมิ 2271
หมายเลขโทรศัพท์ --
เว็บไซต์ http://m-mashiko.com/
วันหยุดทำการ วันอังคารที่ 2 ของทุกเดือน
รหัสแผนที่ 39 054 302*24

พื้นที่ทางตะวันออกของจังหวัด

พื้นที่ที่เต็มไปด้วยงานฝีมือแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณในหมู่ช่างฝีมือ กล่าวกันว่า “เครื่องเคลือบมาชิโกะ” มีต้นกำเนิดในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 และปัจจุบันมีเตาเผาประมาณ 250 เตาซึ่งส่วนใหญ่ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหลัก และ "ผ้าฝ้ายโมโอกะ" ถือเป็นสินค้าชั้นเยี่ยมที่ให้เนื้อสัมผัสเหมือนผ้าไหม เหนียวและมีคุณภาพสูง และเคยรุ่งเรืองอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 19 ก่อนที่ญี่ปุ่นจะปรับปรุงประเทศให้ก้าวหน้าทันสมัยตามแบบชาติตะวันตกอย่างเต็มรูปแบบ

Seasons in Tochigi